Blodsockertester

Det pågår en debatt om hur olika så kallade Low Carb-, GI- och LCHF-produkter påverkar blodsockret. CarbZone har valt att blodsockertesta alla sina produkter och redovisa resultaten öppet. Alla produkterna har lågt kolhydratinnehåll och dessutom specificeras alla näringsvärden och innehållsförteckningar.

Vad är ett normalt blodsockervärde?

Blodsocker är det glukos som finns löst i blodet för att transporteras till kroppens alla organ och vävnader. Hos en frisk person varierar blodsockret mellan 4 och 6 mmol/l (fastande mage) med de högsta nivåerna 7 och 8 mmol/l någon timme efter måltiderna. Personer med obehandlad diabetes kan ha nivåer över 30 mmol/l. Många diabetiker och andra med specialkost har börjat använda sig av våra livsmedel för att de inte ger något utslag på blodsockret.

Allt för högt blodsocker skadar i längden blodkärlen i kroppen, vilket kan ge många olika sjukdomar. Riktigt högt blodsocker får man normalt bara vid diabetes medan lite förhöjt talar för en nedsatt glukostolerans, eller pre-diabetes. Det är ett förstadium med hög risk utveckla diabetes.

CarbZones blodsockertester


CarbZone har blodsockertestat alla sina produkter på friska individer, där blodsockerhalten är mätt först på fastande mage och därefter i 30 minuters intervaller. För att få en jämförelse med en "normal" måltid testades även blodsockret på samma individer efter en måltid på ris och bröd.

Resultatet visar att CarbZones produkter inte ger en noterad effekt på blodsockret. Det högsta noterade värdet efter intag var 5.9mmol/l vilket ligger inom normalvärdet på fastande mage.